נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח עסקים
 

הכיסויים הנפוצים בביטוח עסקים:

1. ביטוח מבנה העסק.
2. ביטוח תכולת העסק – מלאי, ריהוט, ציוד, מכונות וכלי עבודה.
3.ביטוח צד ג' – נועד לכסות נזקי גוף ורכוש לצד שלישי.
4.חבות מעבידים – נועד לכסות את חבות המבוטח (מעסיק) כלפי עובדיו מפני נזקים גופניים אשר נגרמו לעובד תוך כדי עבודתו אצל המעסיק ובלבד שהנזק נגרם כתוצאה מרשלנותו של המעביד במשך תקופת הביטוח.

ביטוח חבות מעבידים נועד לתת מענה למעסיק במידה והנזקים שנגרמו לעובד הם מעבר לפיצויים המשולמים ע"י ביטוח לאומי.
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313