נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח עבודות קבלניות
 
פוליסת ביטוח עבודות קבלניות נועדה לתת כיסוי ביטוחי לפרויקטים בהקמה.
פוליסה זו מכסה אובדן או נזק שייגרם לפרויקט עצמו בכל זמן נתון.
ניתן להרחיב כיסוי ביטוחי בפוליסה זו לגניבה, פריצה, שוד, סיכוני טבע ורעידת אדמה.
כמו כן ניתן להוסיף לפוליסה כיסוי לצד ג' – גוף, רכוש וחבות מעבידים.
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313