נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח משכנתא
 
בזמן שאנו מבקשים מהבנק הלוואה לרכישת דירה או בית, הבנק ידרוש מאיתנו ביטוח משכנתא. 

ביטוח המשכנתא נחלק לשני נושאים:
1. ביטוח חיים.
2. ביטוח מבנה.

1. ביטוח חיים - מעניק כיסוי ביטוחי להחזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה מוות של הלווה לפני סיום תשלומי          המשכנתא.
2. ביטוח מבנה - מעניק כיסוי לנזקים פיזיים למבנה כגון נזקי אש, מים, נזקי טבע ורעידת אדמה.
   ביטוח המבנה בביטוח משכנתא כולל גם כיסוי לצד ג' וחבות מעבידים. במקרה של נזק למבנה, חברת הביטוח      תשלם את עלות הנזק בכדי להחזיר את מצב המבנה המבוטח לקדמותו טרם קרות מקרה הביטוח תוך כדי          שהמבוטח לא יישא בעלויות התיקון.
 
לקבלת הצעה, מלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313