נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח כלי צ.מ.ה
 
ביטוח שנועד לתת כיסוי לציוד מכני הנדסי כגון טרקטורים, מערבלי בטון, עגורנים, מנופים, ציוד לסלילת כבישים ועוד. ביטוח כלי צ.מ.ה מכסה את כל הסיכונים החל מנזק תאונתי ועד לנזק רכוש.
הכיסויים הכלולים בביטוח זה הם גניבה, פריצה, נזק בזדון ונזקי טבע.
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313