נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח חבות מוצר
 
ביטוח זה מיועד לכסות נזק גוף או רכוש לצד ג' הנגרם ע"י מוצר פגום, כשהמבוטח הוא היצרן או היבואן או המשווק. הפוליסה נכנסת לתוקף ברגע שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח ובתנאי שהתביעה בגינו הוגשה במהלך תקופת הביטוח.
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313