נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח דירה
 
ביטוח דירה
פוליסת דירה היא פוליסה תקנית ואחידה לכל חברות הביטוח אשר נקבעה ע"י המפקח על הביטוח. לפוליסת הדירה ותכולתה תנאי מינימום שנקבעו בחוק ומתייחסים לביטוח נזק לרכוש בלבד כנגד הסיכונים המפורטים להלן:
נזקי אש, ברק, רעם, התפוצצות, התלקחות, סערה, נפילת כלי טיס, התנגשות כלי רכב במבנה, התקהלות אסורה, התפרעות, רעידת אדמה (אופציה לבחירה), הצפה ממקור חיצוני ושטפון.
ביטוח הדירה יכול לכסות נזק לתכולה או למבנה או לשניהם.

ביטוח מבנה בלבד
ביטוח מבנה מכסה נזקים למבנה ולצמודי המבנה, כגון: דלתות, חלונות, ארונות קיר, ארונות מטבח, מזגן ופרקט הנגרמים על ידי אחד או יותר מהסיכונים שפורטו לעיל.

ביטוח תכולה
ביטוח תכולה נועד לכסות נזק לרכוש שנמצא בדירה מפני אחד או יותר מהסיכונים שפורטו לעיל. ערך הרכוש שנמצא בדירה ייקבע על ידי שמאי/סוקר מטעם חברת הביטוח.

דגשים:
   1. תכשיטים בביטוח דירה מכוסים עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לפריט. אם יש פריט שיקר מ 2% מסכום         ביטוח התכולה של הדירה, לא יהיה כיסוי אלא אם בוצע הערכת סוקר מטעם חברת הביטוח.   
   2."כל הסיכונים" לתכשיטים יקרי ערך: ניתן להרחיב כיסוי גם מחוץ לדירה.
   3."ביטוח חסר" – יש לשים לב שסכומי ביטוח המבנה והתכולה יהיו ריאליים. אם יהיו נמוכים מערכם                           הריאלי במקרה ביטוח הפיצוי יהיה חלקי בלבד.
לקבלת הצעה, מלא את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313