נועם עמית / סוכנות לביטוח ביטוח / ביטוח ברחובות - ביטוח אחריות מקצועיות
 
ביטוח אחריות מקצועית נועד לתת כיסוי בגין נזק גוף, רכוש או נזק כספי לצד ג' בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב. מקורו של מקרה הביטוח הינו במסגרת מקצועו של המבוטח אשר בגינו ניתן הכיסוי הביטוחי.
 
כל הזכויות שמורות נועם עמית סוכנות לביטוח // רח'גולדה מאיר 5, נס ציונה (פארק המדע)  //  טלפון: 08-9309312  //  פקס: 08-9309313